Tjenester

Revisor-Partner AS

Selskapets forretningsidé kan sammenfattes i én enkel målsetting om å levere kvalitetessikring av økonomisk informasjon. 

Våre hovedstartegier for å nå denne målsetting baser seg på:

Tillit, integritet og kvalitet

Vi skal skape tillit til økonomisk informasjon gjennom inegritet i forhold til kunden og øvrige brukerne av den økonomiske informasjon. 

Sammen med høy kompetanse innenfor våre kjerneområder Sakl vi levere tjenester med kvalitetssikring av økonomisk informasjon av høy kvalitet.

Service

Vi skal levere våre tjenester med kvalitetssikring av økonomisk informasjon med høy grad av service overfor og i samhandling med våre kunder.

Verdi

Våre tjenester med kvalitetssikring av økonomisk informasjon skal gjennom våre bekreftelser, råd og anbefalinger gi våre kunder en merverdi.

Erfarne medarbeidere

Vi har knyttet til oss erfarne medarbeidere med god kompetanse.

Serviceinnstillt organisasjon

Vi har en serviceinstillt organisasjon som er tilpasset vårt hovemarked innenfor lokalt forankret næringsliv

Markedstilpasset honorar

Gjennom kunnskap om kunden, effektive medarbeidere, faglig kompetanse og kostnadstilpasset organsisasjon er vi i stand til å tilby konkurransedyktige vilkår for våre tjenester.