...

Informasjon om oss

Får å kunne levere tjenester med

KVALITETESSIKRING AV ØKONOMISK INFORMASJON

har vi satt sammen et team som består av faglig dyktige partnere som er presentert nedenfor.
I tillegg har vi et team av medarbeidere innenfor revisjon og administrasjon som tilsammen gjør oss til en konkurransedyktig leverandør av revisjons- og rådgivningstjenester.


Aage Sundal

daglig leder / partner

statsautorisert revisor / autorisert regnskapsfører

Med 25 års allsidig erfaring fra privat og offentlig revisjon, hvorav 10 år i PricewaterhouseCoopers AS og mer enn 15 år i skatteetaten både ved lokalt skattekontor og sentralt i Skattedirektoratet.

Aage er ansvarlig revisor og med sin spesialkompetanse innenfor skatt og merverdiavgift markedsansvarlig for alle leveranser som gjelder rådgivning innenfor skatt, merverdiavgift og tilknyttede tjenester.

 Aage Sundal

 Tlf. 55207900
 Mob. 411 29 111

 asu@revisor-partner.no


Lars-Olav Skålnes

statsautorisert revisor / partner

Mer enn 25 års allsidig erfaring fra privat næringsliv og offentlig revisjon, blant annet 10 år som økonomidirektør i FAV Gruppen AS, senior manager i PricewaterhouseCoopers AS og skatterevisor i skatteetaten.

Lars-Olav er ansvarlig revisor med spesialkompetanse innenfor skatt og selskapslovgivning og har markedsansvar for alle rådgivningstjenester.

 Lars-Olav Skålnes

 Tlf. 55207900
 Mob. 411 29 110

 los@revisor-partner.no


Bjørn Erik Flakne

statsautorsiert revisor / partner

Mer enn 20 års allsidig erfaring fra revisjon og rådgivning - blant annet fra revisjonsselskapet Price Waterhouse.

 Bjørn Erik Flakne

 Tlf. 55207900
 Mob. 924 94 472

 bef@revisor-partner.no

...
REVISOR-PARTNER AS
Damsgårdsveien 143
5160 LAKSEVÅG

Telefon:
55 20 79 00

Telefaks:
55 20 79 01

post@revisor-partner.no